Achtergrondafbeelding

De pali canon

De Pali-Canon en de vertalers

De Pali-Canon is het corpus van gewijde geschriften van de theravada (‘leer der ouden’) – de school waartoe de meeste boeddhisten van Sri Lanka en Zuidoost-Azië zich rekenen en de enige school die nog overgebleven is van de achttien scholen die in de eerste eeuwen na de dood van de Boeddha ontstonden.

Sinds 1997 vertaalden Prof. Rob Janssen (1931-2019) en Drs. Jan de Breet (1959) in hun woonplaats Oegstgeest de Pali-Canon van het Pali naar het Nederlands. Inmiddels zijn er 15 delen van hun hand verschenen. Daarnaast verscheen er een deel van de hand van Prof. Ria Cloppenborg en een deel van Dr. Tonny Kurpershoek-Scherft.  De serie wordt zowel gewaardeerd om het wetenschappelijk niveau van de vertaling als de leesbaarheid ervan.

Jan de Breet is indoloog en studeerde af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Naast voornoemde vertalingen van de Pali-Canon vertaalde hij een Sanskriet-tekst uit de mahayana-traditie van de Perfectie van Inzicht. Dit werk, getiteld Boeddha’s Tweede Draaiing van het Rad van de Leer, is een geannoteerde vertaling van een deel van de Chinese versie van de Perfectie van Inzicht in 8000 Verzen. Voor de complete bibliografie van Jan de Breet, klik hier.

Rob Janssen was emeritus hoogleraar in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was tevens psychotherapeut. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden studeerde hij bij Prof. Dr. T.E. Vetter Pali en Sanskriet. Hij publiceerde onder meer bij uitgeverij Asoka een geannoteerde vertaling uit het Sanskriet van het Diamant-Sutra. Voor de complete bibliografie van Rob Janssen, klik hier.

In 2013 zijn Prof. Rob Janssen en drs. Jan de Breet door Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege hun grote betekenis voor het verspreiden en vastleggen van het boeddhistisch gedachtegoed, met name voor hun vertaling van delen van de Pali-Canon. (Het Boeddhistisch Dagblad maakte  voor de gelegenheid een videoregistratie die hier is te bekijken.) Het toekennen van de onderscheiding is opmerkelijk voor vertaalwerk en geeft het belang aan van het werk voor zowel de wetenschap als de boeddhistische gemeenschap in Nederland.
Na het overlijden van Rob Janssen, 23 maart 2019,  is Jan de Breet doorgegaan met vertalen.

Zonder winstoogmerk
Tot 2018 werden de Nederlandse vertalingen van de Pali-canon uitgegeven via uitgever Gerolf T’Hooft. Vanaf 1 januari 2019 zijn alle rechten van de serie plus de gehele boekvoorraad overgedragen aan onze ANBI-stichting. De serie wordt zonder winstoogmerk uitgegeven, waarbij T’Hooft op ons verzoek ons met zijn kennis en kunde als adviseur bij blijft staan. Inkomsten via boekverkoop en donaties worden door ons gebruikt om de serie in stand te houden, uit te breiden en in bredere kring bekender te maken.

 

de complete serie

Digha-Nikaya – De verzameling van lange leerredes van de Boeddha

(Nog slechts een beperkt aantal beschikbaar)

Dit boek bevat een integrale vertaling van de Digha-Nikaya (DN), ‘De verzameling van lange leerredes’ van de Boeddha. De Digha-Nikaya is in de traditionele telling de eerste van de vijf verzamelingen (nikaya’s) van de Sutta-Pitaka: de ‘mand’ (pitaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.

Majjhima-Nikaya – De verzameling van middellange leerredes van de Boeddha – Deel 1

De eerste vijftig leerredes (Mulapannasa)

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 1 t/m 50 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van middellange leerredes van de Boeddha.

Majjhima-Nikaya – De verzameling van middellange leerredes van de Boeddha- Deel 2

De middelste vijftig leerredes (Majjhimapannasa) - Majjhima Nikaya

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 51 t/m 100 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van Middellange leerredes van de Boeddha.

Majjhima-Nikaya – De verzameling van middellange leerredes van de Boeddha – Deel 3

De laatste vijftig leerredes (Uparipannasa)

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 101 t/m 152 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van middellange leerredes van de Boeddha.

Samyutta-Nikaya – De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha – Deel 1

Het boek met verzen (Sagatha-Vagga)

Dit eerste deel van de Samyutta-Nikaya bestaat voornamelijk uit verzen en geldt als een van de meest inspirerende compilaties in de Pali-Canon. In korte sutta's worden de radicale inzichten van de Boeddha in de menselijke natuur naar voren gebracht en wordt zijn unieke weg naar geestelijke bevrijding getoond.

Samyutta-Nikaya – De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha – Deel 2

Het deel der oorzaken (Nidana-Vagga)

Dit boek bevat een vertaling van het tweede van de uit vijf delen bestaande Samyutta-Nikaya (SN): de verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha. De hele SN bestaat uit 56 boeken (samyutta’s), die elk een bepaald thema behandelen. In dit tweede deel zijn daarvan 10 opgenomen.

Samyutta-Nikaya – De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha – Deel 3

Het Deel der geledingen (Khandha-Vagga)

Dit boek bevat een vertaling van het derde van de vijf Delen waaruit de Samyutta-Nikaya (SN) bestaat ‘De verzameling van thematisch geordende leerredes' van de Boeddha.

Samyutta-Nikaya – De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha – Deel 4

Het deel der zes zintuiggebieden (Salayatana-Vagga)

Dit boek bevat een integrale vertaling van het vierde Deel (Vagga) van de Saṃyutta-Nikāya (SN), ‘De verzameling van thematisch geordende leerredes’ van de Boeddha.

Samyutta-Nikaya – De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha – Deel 5

Het grote deel (Maha-Vagga)

Dit deel bevat een integrale vertaling van het vijfde en laatste deel (Vagga) van de Samyutta-Nikaya (SN), 'De verzameling van thematisch geordende leerredes' van de Boeddha

Anguttara-Nikaya – De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – Deel 1

De boeken van de enen, de tweetallen en de drietallen (Ekaka-Nipata, Duka-Nipata, Tika-Nipata)

Dit boek bevat een integrale vertaling van het eerste deel van de Anguttara-Nikaya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling – na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya – de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka: de 'mand' (pitaka) van leerredes (sutta's) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.

Anguttara Nikaya – De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – Deel 2

Het boek van de viertallen (Catukka-Nipata)

Dit boek bevat een integrale vertaling van het tweede deel van de Anguttara-Nikaya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling – na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya – de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka: de 'mand' (pitaka) van leerredes (sutta's) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.

Anguttara-Nikaya – De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – Deel 3

De boeken van de vijf- en zestallen (Pancaka-Nipata, Chakka-Nipata)

Dit boek bevat een integrale vertaling van het derde deel van de Anguttara-Nikaya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling – na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya – de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka: de 'mand' (pitaka) van leerredes (sutta's) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.

Anguttara-Nikaya – De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – Deel 4

De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen (Sattaka-Nipata, Atthaka-Nipata, Navaka-Nipata)

Dit boek bevat een integrale vertaling van het vierde deel van de Anguttara-Nikaya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling – na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya – de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka: de 'mand' (pitaka) van leerredes (sutta's) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.

Khuddaka-Nikaya – De verzameling van korte teksten van de Boeddha – Deel 1

Sutta-Nipata en Dhammapada

Dit deel biedt een integrale vertaling uit het Pali van de Sutta-Nipata (Verzameling van Sutta's) en het Dhammapada (Woorden van de Dhamma), verzamelingen van leerteksten die aan de Boeddha worden toegeschreven. Ze worden beschouwd als de oudste delen van de Pali-Canon.

Khuddaka-Nikaya – De verzameling van korte teksten van de Boeddha – Deel 2

Khuddaka-patha, Udana, Itivuttaka & Cariya Pitaka

Dit deel is een integrale vertaling uit het Pali van delen uit de Khuddaka-Nikaya, 'De Verzameling van korte teksten' van de Boeddha: de Khuddaka-Patha (korte Passages), het Udana (bewogen uitspraken), het Itivuttaka (zo is het gezegd) en de Cariyapitaka (vroegere levens van de Boeddha).

Khuddaka-Nikaya – De verzameling van korte teksten van de Boeddha – Deel 3

Therigatha, Theragatha - Verzen van monniken en nonnen

Deze verzen behoren tot de meest persoonlijke documenten van de Pali-canon en blijken voor een belangrijk deel niets aan actualiteit verloren te hebben, speciaal waar het de verhalen van de vrouwen betreft.

De vragen van Milinda

Een samenspraak tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik

De Milindapañho, een postcanonieke tekst van het theravada-boeddhisme, behoort tot de klassieke werken uit de boeddhistische literatuur. Het is een bundeling van gesprekken tussen de Grieks-Indische koning Milinda (Pali voor Grieks Menander) en een boeddhistische monnik.