Direct naar inhoud

Vrienden van het Boeddhisme


De Pali-Canon

Een uniek vertaalproject

De Pali-Canon (Pali: Tipitaka) is de enige nog bestaande vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken (sutta’s) van de Boeddha. De Pali-Canon vindt zijn oorsprong in de toespraken die de Boeddha gedurende de laatste 45 jaar van zijn leven hield, toen hij een actieve leraar was. Het vertaalproject vanuit de Stichting Vrienden van het Boeddhisme heeft ervoor gezorgd dat een substantieel deel van de Sutta-Pitaka in boekvorm in een Nederlandse vertaling is verschenen.

Lees meer

Citaat van de dag

zaterdag 2 maart 2024

… een monnik [is] iemand die luistert en die doet luisteren, hij is iemand die in zich opneemt en laat onthouden, hij is iemand die begrijpt en laat begrijpen, hij is vaardig in het onderscheiden van wat zinvol is en wat niet zinvol is en hij is geen ruziemaker. Met deze acht kwaliteiten begiftigd is een monnik waardig om op een boodschap uitgezonden te worden.