Direct naar inhoud
 1. Wat doet Stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) met mijn nalatenschap?
  Dankzij de financiële ondersteuning van onze Vrienden bevordert stichting VvB als algemene doelstelling de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme en stimuleert de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving. Dat doen we onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen en Drs. J.A. de Breet. De VvB heeft sinds 2019 zowel het beheer als de uitgeefrechten van deze serie en geeft deze zonder winstoogmerk uit. Zie ook ons meerjarenplan.
 2. Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
  Een erfstelling is een vastgesteld deel van bezit dat – na aftrek van alle kosten, schulden en legaten – aan erfgenamen wordt toebedeeld. Vaak worden erfstellingen in percentages weergegeven. Een legaat is een vastomschreven goed of vastgesteld geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld uw woning legateren. Legaten worden als eerste uitgekeerd, wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen.
 3. Waarom betaalt Stichting Vrienden van het Boeddhisme geen erfbelasting?
  Stichting VvB is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn door de belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Overige erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen afhankelijk van uw relatie met hen, tot wel 40%.
 4. Kan Stichting VvB ook executeur zijn?
  Ja, onder bepaalde voorwaarden kan Stichting VvB deze taak op zich nemen en uw nalatenschap voor u afwikkelen. Deze rol hebben we voor een van onze donateurs in 2020 nog vervuld. Het is dan wel belangrijk dat u voordat u dit regelt, rechtstreeks contact op met onze voorzitter, André Kalden.
 5. Kan ik specifiek nalaten aan een bepaald onderdeel van het werk van Stichting VvB?
  Dat kan, maar om ervoor te zorgen dat uw wensen ook na langere tijd uitvoer zijn, hebben we hier bij voorkeur graag overleg over. Ook hierover kunt u contact over opnemen met onze voorzitter.
 6. Kan Stichting VvB mij helpen met het vinden van een notaris?
  Wij kunnen u geen notaris aanbevelen of u begeleiden, aangezien het maken van een testament een persoonlijke aangelegenheid is tussen u en de notaris. Dat gezegd hebbend, kunnen we u wel een suggestie doen hoe deze te vinden.
 7. Kan ik een codicil gebruiken voor het regelen van mijn nalatenschap?
  In een handgeschreven codicil kunt u vastleggen wie uw meubels, sieraden en kleding krijgen als u komt te overlijden. Ook kunt u daarin uw wensen rondom uw uitvaart beschrijven. Een codicil is echter geen vervanging van een testament. Geldbedragen kunt u niet via een codicil aan iemand of aan ons als stichting toewijzen.
 8. Hoe komt Stichting VvB te weten dat ik ben overleden?
  Het is de taak van de executeur om alle erfgenamen te informeren. U kunt ook de notaris aanwijzen als executeur, waarbij afwikkeling van een nalatenschap door een notaris wel (extra) kosten met zich meebrengen die van de erfenis afgaan.
 9. Hoeveel kost een testament maken?
  Het is verstandig dit bij diverse notarissen te informeren, want prijzen kunnen nogal verschillen. Een ingewikkeld testament is daarbij duurder dan een eenvoudig testament.
 10. Kan ik een testament na opmaak nog wijzigen?
  Zeker. Eerder gemaakte testamenten worden dan vervangen door de nieuwste versie van uw testament.
 11. Wat is een levenstestament?
  Met een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt als u dit zelf tijdens uw leven niet meer kunt. Bijvoorbeeld als u niet meer wilsbekwaam bent. Een levenstestament regelt u ook bij de notaris. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt om te handelen namens u. U kunt een volmacht geven om uw financiële belangen te behartigen, maar ook voor uw medische belangen. Op deze manier houdt u toch nog zelf de regie in handen, ook als u dit zelf (al dan niet tijdelijk) niet meer kunt. Een levenstestament is dus wat anders dan het testament om uw nalatenschap bij overlijden te regelen.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op met André Kalden als u meer wilt weten. Hij beantwoordt al uw vragen, persoonlijk, vertrouwelijk en geheel vrijblijvend: 06-24600678.