Direct naar inhoud

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB), opgericht in 1967, is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. De stichting heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen  (1931-2019) en Drs. J.A. de Breet (1959). De VvB heeft sinds 2019 zowel het beheer als de uitgeefrechten van deze serie. Een ander middel om haar doel te bereiken is het bevorderen van interreligieuze dialoog, zowel binnen als buiten boeddhistische kring. Per kwartaal publiceert de stichting VvB online artikelen die aan deze doelstellingen bijdragen.

Via deze link kunt u onze statuten downloaden. Voor onze jaarrekening klik hier. Voor ons beleidsplan 2020-2023 klik hier.
Heeft u vragen over ons jaarverslag of beleidsplan, of heeft u feedback, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Stichting Vrienden van het boeddhisme heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat het bestuur onbezoldigd is. Giften aan onze stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek.


Het bestuur

Voorzitter
André Kalden bestudeert, naast de Pali-suttas, met zijn bibliotheek van meer dan 1200 titels diverse stromingen, met name Chinese en Koreaanse Zen. Zijn beoefening is verbonden met een lijn van leraren in Nepal (Longchen Nyingthig, Tibetaans-boeddhisme).

a.kalden@stichtingvvb.nl

secretaris
Rozanne van der Veur is voormalig Secretaris van de BUN en net als Yvon bij de VU te Amsterdam in opleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger. Met een stevig fundament in Zen, beoefent ze het boeddhisme vanuit verschillende tradities.

r.van.der.veur@stichtingvvb.nl

penningmeester
Martijn Vermunt is Partner bij BGH Accountants & Adviseurs en sinds zomer 2017 penningmeester van onze stichting. "Geen boeddhist, maar wel vriend van", zo introduceerde hij zich op uitnodiging in het bestuur. En dat kwam mooi uit, want zo heten wij. :-)

m.vermunt@stichtingvvb.nl

Lid
Yvon Mattaar volgde verschillende intensieve cursussen Pali bij prof. Richard Gombrich, Oxford University. Na het overlijden van prof. Rob Janssen werkt zij samen met Jan de Breet aan onze Pali-vertalingen. Yvon beoefent boeddhisme in de Theravada-traditie.

y.mattaar@stichtingvvb.nl