Direct naar inhoud

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB), opgericht in 1967, is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. De stichting heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen  (1931-2019) en Drs. J.A. de Breet (1959). De VvB heeft sinds 2019 zowel het beheer als de uitgeefrechten van deze serie. Een ander middel om haar doel te bereiken is het bevorderen van interreligieuze dialoog, zowel binnen als buiten boeddhistische kring. Incidenteel publiceert de stichting VvB online artikelen die aan deze doelstellingen bijdragen. Tip: artikelen en columns die op oudere versies van onze website stonden, zijn nog steeds beschikbaar via Archive.org.

Downloads:
Statuten
Beleidsplan 2020-2023
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023

Alle overige stukken en artikelen uit het omvangrijke archief van Stichting VvB worden beheerd door stichting Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA). Zo heeft het NBA o.a. het orgaan Saddharma en Boeddha Magazine online beschikbaar gesteld.

Stichting Vrienden van het Boeddhisme heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat het bestuur onbezoldigd is. Giften aan onze stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek.


Het bestuur

Voorzitter
André Kalden bestudeert, naast de Pali-suttas, met zijn bibliotheek van meer dan 1200 titels diverse stromingen, met name Chinese en Koreaanse Zen. Zijn beoefening is verbonden met een lijn van leraren in Nepal (Longchen Nyingthig, Tibetaans-boeddhisme).

a.kalden@stichtingvvb.nl

Secretaris
Alie Rozendal is werkzaam als boeddhistisch geestelijk verzorger. Sinds mei 2020 is zij hoofd van de dienst boeddhistische geestelijke verzorging bij Defensie. Alie beoefent boeddhisme in de Zen-traditie; zij is leerling van Tenkei Roshi, Zen River Temple.

secretariaat@stichtingvvb.nl

penningmeester
Martijn Vermunt is Partner bij BGH Accountants & Adviseurs en sinds zomer 2017 penningmeester van onze stichting. "Geen boeddhist, maar wel vriend van", zo introduceerde hij zich op uitnodiging in het bestuur. En dat kwam mooi uit, want zo heten wij. :-)

m.vermunt@stichtingvvb.nl

Bestuurslid
Yvon Mattaar Volgt lessen in Pali bij prof. Richard Gombrich, Oxford University. Na het overlijden van prof. Rob Janssen werkte zij samen met Jan de Breet tot diens dood aan onze Pali-vertalingen. Yvon beoefent boeddhisme in de Theravada-traditie.

y.mattaar@stichtingvvb.nl