Over Vrienden van het Boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB), opgericht in 1967, is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. De stichting heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen en Drs. J.A. de Breet. De VvB heeft sinds 2019 zowel het beheer als de uitgeefrechten van deze serie. Een ander middel om haar doel te bereiken is het bevorderen van interreligieuze dialoog, zowel binnen als buiten boeddhistische kring. Per kwartaal publiceert de stichting VvB online artikelen die aan deze doelstellingen bijdragen.

Voor ons financieel jaarverslag klik hier. Voor ons beleidsplan 2020 klik hier.

Stichting Vrienden van het boeddhisme heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Het bestuur

André Kalden (voorzitter)
Rozanne van der Veur (secretaris)
Martijn Vermunt (penningmeester)
Jan de Breet (lid)