Over Vrienden van het Boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB), opgericht in 1967, is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. De stichting heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren.

De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen en Drs. J.A. de Breet. De VvB heeft sinds 2019 zowel het beheer als de uitgeefrechten van deze serie. Een ander middel om haar doel te bereiken is het bevorderen van interreligieuze dialoog, zowel binnen als buiten boeddhistische kring. Per kwartaal publiceert de stichting VvB online artikelen die aan deze doelstellingen bijdragen.

Voor ons financieel jaarverslag klik hier. Voor ons beleidsplan 2020-2023 klik hier.

Stichting Vrienden van het boeddhisme heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Het bestuur

André Kalden (voorzitter)
Rozanne van der Veur (secretaris)
Martijn Vermunt (penningmeester)
Yvon Mattaar (lid)
Anco van der Vorm (aspirant bestuurslid)

André Kalden

André Kalden

bestudeert, naast de Pali-suttas, met zijn bibliotheek van meer dan 1200 titels diverse stromingen, met name Chinese en Koreaanse Zen. Zijn beoefening is verbonden met een lijn van leraren in Nepal (Longchen Nyingthig, Tibetaans-boeddhisme).

Rozanne van der Veur

Rozanne van der Veur

is voormalig Secretaris van de BUN en net als Yvon bij de VU te Amsterdam in opleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger. Met een stevig fundament in Zen, beoefent ze het boeddhisme vanuit verschillende tradities.

Martijn Vermunt

Martijn Vermunt

is Partner bij BGH Accountants & Adviseurs en sinds zomer 2017 penningmeester van onze stichting. "Geen boeddhist, maar wel vriend van", zo introduceerde hij zich op uitnodiging in het bestuur. En dat kwam mooi uit, want zo heten wij. :-)

Yvon Mattaar

Yvon Mattaar

volgde een opleiding tot Pali-vertaler bij Prof. Richard Gombrich, Oxford University. Na het overlijden van Prof. Rob Jansen werkt zij samen met Jan de Breet aan onze Pali-vertalingen. Yvon beoefent boeddhisme in de Theravada-traditie.