Actueel

Samenwerking met Bodhi

12 november 2023

Groepsfoto


Op 11 november jongstleden organiseerden de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en Stichting Bodhi voorafgaand aan de ALV van de BUN een bijeenkomst in de He Hua Tempel in Amsterdam.

Naast de leden van de BUN waren aanverwanten van de BUN uitgenodigd, waaronder onze stichting. Doel van de bijeenkomst was steun te verkrijgen voor het online platform Bodhi. Voorzitter André Kalden zegde daarbij namens het VvB-bestuur toe dat de VvB in 2024 de mogelijkheden tot samenwerking ter versterking van elkaars doelen zal verkennen. Als voorschot daarop kondigde hij aan dat de VvB op haar website aandacht voor het werk van Bodhi zal vragen. Bij dezen!

Hoewel sommige aanwezigen zich afvroegen of websites als media anno 2023 niet achterhaald zijn, was er unaniem waardering voor de inzet van de mensen achter Bodhi en hun streven naar kwaliteit.
Bodhi is van oorsprong een initiatief voor jongeren van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Per 31 december 2015 is de BOS gestopt als onafhankelijke publieke omroep. Bodhitv kon wél blijven bestaan dankzij de steun van ‘Stichting Vrienden van de BOS’, ooit opgericht om naast de uitzendingen van de BOS ondersteunende activiteiten te ontplooien. Sinds 2017 is de naam Stichting Vrienden van de BOS gewijzigd in: ‘Stichting Bodhi Vrienden van de Boeddhistische Media’. Via het online platform Bodhi houdt zij de boeddhistische inspiratie en dialoog levend. Net als onze stichting is Bodhi afhankelijk van donaties en legaten.