Word Vriend van het Boeddhisme

Uw donateurschap helpt de doelstellingen van onze stichting te realiseren. Zo steunt u met uw donatie het vertalen en blijvend toegankelijk maken van de oudste teksten van het onderricht van de Boeddha, de Pali-Canon, in onze eigen taal. De hulp van donateurs is daarbij hard nodig.

Vanaf een tientje per jaar bent u al Vriend. Maar elk hoger bedrag is uiteraard zeer welkom.

Word donateur

De stichting VvB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar voor de belasting ingevolge de ANBI-regeling. Elk jaar publiceert Stichting VvB haar financiële jaarcijfers plus een inhoudelijk jaarverslag met een jaarplan voor het komende jaar. U kunt deze hier vinden.