In memoriam Kenneth Roy (K.R.) Norman

(1925-2020)

K.R. Norman

De naam K.R. Norman is niet bij een groot publiek bekend. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er weinig ruchtbaarheid is gegeven aan zijn overlijden op 5 november 2020 op de respectabele leeftijd van 95 jaar. Maar Norman heeft een grote academische bijdrage geleverd aan de kennis over en vertaling van de Pali-Canon.

Mr. Norman (zo werd hij het liefste aangesproken) vervulde zijn dienstplicht in India en Maleisië, voordat hij zijn studie begon in Cambridge. Hij studeerde filologie, vergelijkende taalwetenschappen. In zijn tijd betekende dat vooral onderzoek naar de verwantschap tussen Latijn, Grieks en Sanskriet, en andere Indo-Europese talen. Na zijn opleiding specialiseerde hij zich in Prakrit, of Middel-indo-arische talen, een taalgroep die tussen het klassieke Sanskriet en de moderne Indiase talen in ligt. Pali behoort tot dit taalgebied. Zijn hele werkzame leven is hij verbonden geweest aan de universiteit van Cambridge. Daarnaast is hij ook van 1981-1994 president van de Pali Text Society geweest.

Norman was een echte academicus. Op het gebied van vertalingen van de Pali-Canon heeft hij zich geconcentreerd op de verzen, ongeveer de moeilijkst te vertalen teksten. Van zijn hand zijn vertalingen in het Engels verschenen van de Theragatha en Therigatha, (de verzen van monniken en nonnen), de Dhammapada en de Sutta-Nipata. Over deze vertalingen wordt gezegd dat ze meer wetenschappelijk dan poëtisch waren. Dat ligt in de lijn van zijn overtuigingen: het ging hem vooral om een zo nauwkeurig mogelijke vertaling. In een artikel uit 1992 stelt hij zelfs ter discussie of een boeddhist wel boeddhistische teksten zou moeten vertalen: ‘Ik zeg niet dat boeddhisten geen Pali zouden moeten vertalen. Wel benadruk ik, dat bij het vertalen alle persoonlijke overtuigingen over het boeddhisme buiten beschouwing moeten worden gelaten, en de vertaler open moet staan voor discussie en kritiek van mede-academici.’

Het belangrijkste werk van Mr. Norman voor kennis over het Pali waren echter zijn boeken over de taal, zoals Pali Literature (1983) en A Philological Approach to Buddhism (1997). Zoals Rupert Gethin het verwoordde: ‘It is safe to say that all those who work on ancient texts in middle Indian languages will remain deeply indebted to his work for a long time to come.’

 

bronnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/K._R._Norman

http://www.palitext.com/subpages/KRNorman.pdf

https://thebuddhistcentre.com/liaison/death-kr-norman

http://www.ahandfulofleaves.org/documents/On%20Translating%20from%20Pali_Norman.pdf

foto: http://www.palitext.com/JPTS_scans/JPTS_2007_XXIX.pdf

Yvon Mattaar

Yvon Mattaar

Na het behalen van haar MA Buddhist studies nu in opleiding tot assistent-vertaler Pali

Alle artikelen