Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - voorjaar 2018
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

Stichting Vrienden van het Boeddhisme


Waarom donateur worden?


U steunt daarmee een Nederlandse boeddhistische organisatie die zich van oudsher inzet voor de verspreiding van kwalitatief hoogstaande informatie over boeddhisme. De hulp van donateurs is daarbij hard nodig. Donateurs krijgen korting bij VvB-bijeenkomsten en kunnen hun giften fiscaal aftrekken. Maak een bedrag van ten minste € 10,- over op IBAN: NL 95 TRIO 0212 4902 14 t.n.v. Stichting Vrienden van het Boeddhisme. BIC: TRIONL2U


Donateurschap


Donateurs ontvangen mededelingen over nieuwe artikelen op de website en andere activiteiten van de VvB. En zij ontvangen desgewenst geregeld e-mailberichten over boeddhistische evenementen en bijeenkomsten in Nederland en Vlaanderen.

De stichting VvB is met ingang van 01-01-2009 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar voor de belasting ingevolge de ANBI-regeling. Voor de wettelijk voorgeschreven informatie van de VvB klik hier.

Bij donatie met de bedoeling vaste donateur te worden graag het adres en een e-mailadres vermelden.
Magazine


Met de sinds 2013 vernieuwde site wil de Stichting VvB bijdragen aan de verbreding en verdieping van de kennis van het boeddhisme in ons land.

In digitale vorm is ‘Vrienden van het Boeddhisme’, aangepast aan de nieuwe eeuw, een voortzetting van het Kwartaalblad Boeddhisme dat de Stichting Vrienden van het Boeddhisme in 1995 oprichtte en dat zich onder de vlag van uitgeverij Asoka (nu Milinda) heeft ontwikkeld tot BoeddhaMagazine. De website zal als magazine elk kwartaal nieuwe artikelen brengen.

De redactie bestaat uit Kees Moerbeek, Jan de Breet en Yvon Mattaar.

Relaties

De Stichting, sinds 2013 aan te duiden als stichting VvB, is vertegenwoordigd in de BUN en via deze koepel sinds juni 2012 ook weer in de Europese Boeddhistische Unie (EBU).

Beloningsbeleid

n.v.t.


Bestuur

A. (André) Kalden (voorzitter)
Prof. Dr. R.H.C. Janssen (secretaris)
Dhr. M. (Martijn) Vermunt (penningmeester)
Drs. J.A. (Jan) de Breet (lid)
Drs. C.M. (Kees) Moerbeek (lid)

Doelstellingen

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De stichting VvB streeft naar een vormgeving van het boeddhisme passend in de westerse samenleving.

De stichting staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten.

De VvB wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

Geschiedenis

In 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Saddharma. Omdat in 1978 vanuit de SNBC de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd opgericht en daarmee de centrumfunctie was afgesplitst, werd in december van dat jaar de naam van de Stichting veranderd in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB).

In 1995 is deze stichting – thans genaamd VvB – gestart met het uitbrengen van het geïllustreerde magazine Kwartaalblad Boeddhisme, dat anders dan Saddharma gericht was op een breed publiek van boeddhistisch geïnteresseerden en niet alleen op de eigen donateurs. Per 1 januari 2003 is dit tijdschrift overgedragen aan uitgeverij Asoka en van juni 2011 tot januari 2015 is het, na enige jaren Vorm&Leegte te hebben geheten, verdergegaan onder de naam BoeddhaMagazine.

Beleidsplan 2017
  • De VvB organiseert in november 2017 een bijeenkomst met sprekers en discussie in het kader van het 50-jarig jubileum van de VvB.
  • De stichting verspreidt persberichten van andere organisaties over boeddhistische evenementen en uitzendingen.
  • De Vrienden fungeert als vraagbaak voor vragen over het boeddhisme.
  • De VvB publiceert per kwartaal een nieuwe editie van haar webmagazine en beheert een pagina op Facebook.