Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 3 juli 2013
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Redactioneel zomer 2013

Het tachtigjarige leven van de Boeddha speelde zich af in een dichtbebost gebied van pakweg driehonderd kilometer in het vierkant, van de heuvels aan de voet van de Himalaya in het noorden tot de Ganges in het zuiden. Daar verkondigde hij zijn leer. Ruim 2500 jaar later wordt de hele wereldbol omspannen door een elektronisch internet dat zijn leer bereikbaar heeft gemaakt voor miljarden mensen.

Geen wonder dat een vroegere boeddhistische monnik, Stephen Batchelor, oppert de leer van de Verhevene de transformeren tot een Boeddhisme 2.0, een aanduiding ontleend aan de hedendaagse webtaal. Hij geeft nieuwe betekenissen aan de prediking van de Boeddha. Waarheden worden taken. De vraag is of deze vernieuwing ertoe bijdraagt om het lijden van de mens in onze wereld te verminderen. Want dat is toch onveranderd de ‘missie’ van het boeddhisme.

Natuurlijk moet de leer nu worden overgebracht op heel andere manieren dan enkele millennia geleden. In dit zomernummer van ons seizoensblad zijn er diverse methoden te vinden: universitaire studie en onderzoek, aan de psychotherapie grenzende meditatievormen, uit Japan geïmporteerde en verwesterde presentaties. Maar er blijft ook aandacht voor de ‘ouderwetse’, uit directe bewogenheid en compassie voortkomende zorg voor mensen in geestelijke nood buiten de gewone samenleving.

Bij alle revolutionaire uiterlijke veranderingen in de laatste eeuwen is de evolutionaire ontwikkeling van de mens maar met een slakkengang gevorderd. Zelfs in een land dat al eeuwenlang boeddhistisch heet te zijn, Birma, verschilt het bloedige geweld tussen bevolkingsgroepen weinig tot niets van de oorlogen in de tijd van de Boeddha.

De gebrekkige morele ontwikkeling van de mens verontrust in ander opzicht de filosoof en zenleraar David Loy. Hij roept op tot aandacht voor het collectieve naast het individuele lijden en de noodzaak van een collectief naast een geestelijke ontwaken in verband met dreigende milieurampen op wereldschaal. Hiermee raakt hij aan een mondiale dimensie van compassie die de Boeddha niet kon voorzien.


Terug naar Artikelen