Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 22 december 2013
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Redactioneel herfst 2013/14

Het begrip ‘boeddhisme’ is een westerse uitvinding uit het begin van de negentiende eeuw. In Azië was toen de leer van de Boeddha al op talloze manieren hanteerbaar en bruikbaar gemaakt voor mensen in heel verschillende samenlevingen: voor hindoes, confucianisten en taoïsten, shintoïsten, aanhangers van bön en animistische religies. Aan een overkoepelende benaming was daarbij kennelijk geen behoefte.

De bron van ‘boeddhisme’ is de leer van de historische Boeddha, terug te vinden in de teksten die zijn overgeleverd in de Pali-canon. Voor boeddhisten in ons land is het dan ook een daad van historisch belang om deze teksten te vertalen in het Nederlands, een taak die Jan de Breet en Rob Janssen eigener beweging en zonder overheidssteun verrichten. De publicatie wordt bekostigd uit donaties, in het bijzonder van de stichting Vrienden van het Boeddhisme. In november verscheen weer een nieuw deel.

Voor verspreiding van de leer van de Boeddha zijn monniken de voornaamste bemiddelaars en zij richten zich op het geestelijk leven van individuele zoekenden. Mensen zijn echter sociale wezens. Het is dan ook onvermijdelijk dat monniken te maken krijgen met de maatschappelijke omstandigheden van de mensen in hun omgeving. Wat te doen? Zo ontstaat ‘sociaal boeddhisme’.

In onze tijd en onze westerse samenleving is de Amerikaan Bhikkhu Bodhi hiervan een exponent, zoals ‘Babasaheb’ dr. Bhimrao Ramji Ambedkar dat op een heel andere manier was in het postkoloniale India van de vorige eeuw.

Een verwevenheid van individuele geestelijke zorg en maatschappelijke zorg is te zien in het werk van boeddhisten in gevangenissen, die de laatste jaren ook in ons land op gang is gekomen. Uit het interview met een geestelijk verzorger blijkt wel hoe belangrijk het in die situatie is om geregeld terug te keren naar de inspiratie van de eigen boeddhistische stroming, of dat nu het traditionele theravada is, zen of vajrayana uit de Tibetaanse bron.


Terug naar Artikelen