Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 20 september 2013
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Redactioneel herfst 2013

Even terug naar het prille boeddhisme in ons land, in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In een hippie-achtige boeddhistische leef- en werkgemeenschap, op Schouwen-Duiveland, zocht Nederlands eerste vipassana-leraar, Bruno Mertens, een manier van meditatief leven buiten de gevestigde samenleving. Vergelijk het met nu. In het hele land werken tientallen, door een beroepsvereniging erkende, ‘mindfulness’-leraren.

Zo zijn er vele aanpassingen van de leer van de Boeddha ontstaan. Neem de boeddhistische geestelijke verzorgers. Op grond van een erkenning van de rijksoverheid begeleiden zij mensen met allerlei persoonlijke achtergronden, boeddhistisch of niet. Compassie is hun leidraad, een van de pijlers van de boeddhadharma.

Hoe vinden boeddhisten in deze tijd en omgeving de juiste woorden om hun boodschap over te brengen en, niet minder belangrijk, om de leer voor zichzelf te formuleren en te doorleven? Het is een voortdurend zoeken naar een ‘westerse dharmataal’, in de Tibetaans-boeddhistische wereld, in zen even goed als in de theravada.

De moraal die de Boeddha preekte in zijn Achtvoudige Pad krijgt in onze tijd onder meer een vertaling in de sociale ethiek van zenboeddhisten. Het vinden van de juiste vormen en woorden is ook hier een zoektocht, zoals bij Daido Loori Roshi en, activistischer, Bernie Tetsugen Glassman Roshi.

Veel inspiratie voor westerse aanpassingen van het boeddhisme ontspringt aan het idee van de bodhisattva, een figuur die vooral in Oost-Azië sterk tot de verbeelding spreekt. Misschien kan het beeld van de bodhisattva een nieuwe, non-verbale verbinding helpen leggen tussen het boeddhisme in Azië en het Westen.

Een Chinese abt spreekt zelfs over een boeddhistische Renaissance. Of dit nieuwe tijdperk werkelijk zal ingaan en in welke richting het zich dan zal ontwikkelen is nog allerminst duidelijk. Zullen wij na de rage van de boeddhabeeldjes een Kwan Yin-golf krijgen?


Terug naar Artikelen