Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 10 december 2017
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Welkom winter 2017/2018

Jubileumviering

In een tijd dat zovelen zich terugtrekken in hun eigen niche tussen gelijkgezinden, was het ronduit verfrissend om in een gezelschap te verkeren waar mensen van zoveel gezindten zo snel een gevoel van saamhorigheid wisten te creëren.
Lees verder

Lezing Wanda Sluyter

De filosoof in mij smulde van de vragen die het bestuur aan deze dag heeft meegegeven. ‘Is er één Dharma? Of: is er eenheid in de Dharma?’ Verschillen en overeenkomsten. Als filosoof met een onderwerp aan de slag gaan, betekent vaak eerst meer vragen stellen.
Lees verder wat Wanda Sluyter zei

Het Vimalakirti Nirdesha soetra

Vimalakirti is de naamgever van het Vimalakirti Nirdesha soetra en een gewaardeerde weldoener en lekenvolgeling van de Verhevene. Zijn manier van debatteren is ontwapenend en een waar genoegen om te lezen, tig eeuwen later. Hopelijk nodigt deze bescheiden samenvatting uit tot het bestuderen van dit soetra.
Lees verder

Dogen Zenji

Dogen Zenji (1200-1253) is de grondlegger van de eerste zelfstandige zenschool in Japan. Maurice Knegtel zegt in zijn teisho (voordracht): ‘Dogen beschrijft heel precies hoe je zit en oefent. Hij beschrijft later ook het leven in een klooster in alle details. Een geritualiseerd leven. Geen handeling is zomaar, elke handeling is een geleide handeling. Het doel is het wegvallen van lichaam en geest in die handeling, het laten ontwaken van de student.’
Lees verder

Enkele opmerkingen over het mahāyāna

‘Waarin ligt het verschil tussen het hīnayāna en het mahāyāna ? Of waarin wijkt het laatst van de orthodoxie af?’ Dat is de vraagstelling van het historische artikel uit Saddharma van maart 1977.
Lees verder

Mijn citaat

Het citaat van Han de Wit is: ‘6.1 Toen richtte de Verhevene zich tot Ananda met de woorden: ‘Misschien, Ananda, komt bij één van jullie deze gedachte op: “Het woord van de leraar is heengegaan; wij hebben geen leraar meer.” Maar dat moet niet zo gezien worden. De leer en de discipline, die door mij onderwezen en uiteengezet zijn, die zijn na mijn heengaan jullie leraar’.
Lees verder

Ahimsa

In Saddharma uit 1968 stond een artikel over Ahimsa. Een citaat uit dit historische artikel: ‘Het gebod van ahimsā kan vrijwel zonder enige krampachtigheid in het dagelijks leven verwerkelijkt worden. Het niet-doden is namelijk gebod, geen categorische imperatief. Het kernprobleem is het doden te vermijden, waar dat maar enigszins mogelijk is…’
Lees verder

Column

Omdat goede wijn geen krans behoeft, heeft het lezen van deze column van Guus van Holland geen aansporing nodig!
Lees verder

Tulpenboeddhisme

Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum heeft Jacques den Boer zijn artikel Tulpenboeddhisme geactualiseerd.
Lees verder in archief/beschouwingen.

In memoriam Rinie Zelverder

Vlak voor het 50-jarig jubileum van de Vrienden van het Boeddhisme overleed drs. Rinie Zelvelder-van der Laan.
Lees verder

Terug naar Artikelen