Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 23 september 2017
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Wat Theravada en Mahayana verbindt

Eerwaarde Walpola Rahula

Het boeddhistische oecumenische document Basic Points Unifying the Theravāda and the Mahāyāna ontstond tijdens het Eerste Congres van de World Buddhist Sangha Council (WBSC) in 1967. De Eerwaarde Walpola Rahula stelde het document op, dat unaniem goedgekeurd werd door de raad. Hieronder een bewerkte vertaling.

Theravada & Mahayana
1. De Boeddha is onze enige Leidsman (leraar en gids).

2. We nemen toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha (de Drie Juwelen).

3. We geloven niet dat deze wereld geschapen is en bestuurd wordt door een God.

4. Wij beschouwen als het doel van het leven het ontwikkelen van mededogen voor alle levende wezens, zonder onderscheid te maken, en het werken aan hun welzijn, geluk en vrede; en het ontwikkelen van wijsheid (S. prajna) om te komen tot de verwerkelijking van de Hoogste Wijsheid.

5. Wij onderschrijven de Vier Edele Waarheden, namelijk die van dukkha (lijden), het ontstaan van dukkha, het beëindigen van dukkha, en het pad dat leidt tot het beëindigen van dukkha; en de wet van oorzaak en gevolg (P. paticca-samuppada: afhankelijk ontstaan).

6. Alle verschijnselen die voortkomen uit geconditioneerde zaken (P. sankhara) zijn veranderlijk (P. annica) en dukkha, en alle gecondioneerde en ongeconditioneerde zaken (P. dhamma) zijn zonder zelf (P. anatta) (zie S. trilaksana).

7. Wij aanvaarden de zevenendertig kwaliteiten die verlichting bevorderen (P. bodhipakkhiya dhamma), als bijzondere aspecten van het Pad dat de Boeddha onderwees als leidend tot Verlichting.

8. Er zijn drie wegen om bodhi, oftewel Verlichting te bereiken, namelijk: als leerling (P. savaka), als ‘eenzame boeddha’ (P. paccekabuddha: ‘private buddha’) en als een perfecte en volledig verlichte Boeddha (P. sammasambuddha). Wij erkennen de roeping van de bodhisattva, om een volledig verlichte Boeddha te worden en om anderen te bevrijden, als de hoogste, meest nobele en meest heroïsche.

9. Wij erkennen dat in verschillende landen er verschillen bestaan in boeddhistische overtuigingen en praktijken. Deze overtuigingen en uitingen zouden niet verward moeten worden met de elementaire leringen van de Boeddha. (km)

Wie was Walpola Rahula
De Sri Lankaan Walpola Sri Rahula (1907–1997) was een boeddhistische monnik, wetenschapper en auteur. In 1964 werd hij hoogleraar Geschiedenis en Religies aan de Northwestern University in de Verenigde Staten, waarmee hij de eerste bhikkhu was met een professoraat in de westerse wereld. Hij was een vruchtbaar schrijver over het boeddhisme in het Singalees, Engels en Frans. Zijn What the Buddha Taught is een van de bekendste boeken over Theravada boeddhisme.  

Bron
Basic Points Unifying the Theravada and the Mahayana


Terug naar Artikelen