Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - winter 2017/2018
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

Rinie Zelvelder, boeddhiste

lak voor het 50-jarig jubileum van de Vrienden van het Boeddhisme overleed drs. Rinie Zelvelder-van der Laan, 90 jaar oud en een van de deelnemers aan de allereerste bestuursvergadering, op 26 november 1967 in café de Oude Tram in Amersfoort.

Op de afscheidskaart van Rinie, na haar overlijden op 30 september 2017, stond een boeddhistische spreuk in het Sanskriet: Om mani padme hum. Deze woorden kun je vertalen als een uitroep: ‘O, juweel in de lotus!’ - een uiting van verbondenheid met iedereen die streeft naar mededogen en medeleven met alle levende wezens. Het was als het ware haar lijfspreuk.

Dát was boeddhisme voor haar: mededogen, medeleven. Het leefde ook met haar mee in de vorm van de vele boeddhistische beelden die haar thuis omringden, met als hoofdpersoon de Chinese godin Kwanyin. Ik vroeg Rinie eens wat haar zo aantrok in die figuren. ‘Dat is haast niet uit te leggen,’ zei ze eerst. Maar even later kwam een duidelijker antwoord.

“Mededogen, dat vind ik toch het allerbelangrijkste in het leven – dat je daarmee bezig bent. Alle andere dingen, nou ja… Dat vind ik ook heel essentieel in het boeddhisme, veel meer dan in andere religies, bij voorbeeld in het christendom. Mededogen, dat is eigenlijk ook mijn enige motivatie om politiek actief te zijn.” Ze kwam als sociologe in allerlei functies op voor consumentenbelangen en was ondermeer lid van Provinciale Staten van Flevoland.

Als meisje van zestien, zeventien jaar kreeg zij bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie al het gevoel dat er voor levensbeschouwing meer was dan de hervormde kerk waarmee zij thuis opgroeide. Ze hoorde praten over theosofen als Annie Besant en Krishnamurti, ze las boekjes waarin het boeddhisme werd genoemd. Later ontmoette ze in Groningen een jongeman, Peter van der Beek, die zelfs priester van een Duits-Tibetaanse boeddhistische orde was, de Arya Maitreya Mandala.

Via hem kwam ze in aanraking met anderen die geïnteresseerd waren in het boeddhisme. Nadat in 1959 de Dalai Lama en duizenden monniken uit Tibet naar India vluchtten voor de Chinese militairen, vormden theosofen en anderen in ons land een ‘Hulpfonds voor boeddhistische geestelijken’ en Rinie werd de penningmeester. In 1967 richtte Peter van der Beek de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, de voorloper van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme, op en Rinie was erbij.

Ze bleef de stichting trouw. De laatste maanden was ze bezig om boeken en paperassen uit te zoeken voor overdracht aan het Nederlands Boeddhistisch Archief en zij had zich al aangemeld voor de jubileumbijeenkomst van de Vrienden in Driebergen. Zij blijft onvergetelijk.  

Jacques den Boer

Terug naar Welkom