Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 18 maart 2016
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Welkom lente 2016

Een kostbaar geschenk

Mens-zijn is vanuit boeddhistisch perspectief een kostbaar geschenk. Mensen hebben een unieke kans om te ontwaken, waardoor ze de cirkelgang van geboorte, dood en wedergeboorte kunnen doorbreken.
Lees verder

Boeddhisme en de zelfgekozen dood

Verwanten, naasten en degenen die het zelf betreft, worstelen met de morele aspecten van (hulp bij) zelfdoding en euthanasie. Wat valt hierover te zeggen vanuit boeddhistisch gezichtspunt?
Lees verder

Vertelling het Vakkali Soetra

‘Monniken, de belangrijkste van mijn leerlingen, mijn monniken die zich overgeven aan gelovig vertrouwen, is Vakkali’, zei de Boeddha. Maar Vakkali werd ernstig ziek en leed ondragelijke pijnen. Zijn zelfdoding ging als een schok door de sangha en ook nu is die zelfdoding omstreden. Maar hoe reageerde de Boeddha?
Lees verder

De integrale vertaling van het Vakkali Sutta, het Vesali Sutta, het Godhika Sutta en het Channa Sutta, alle over zelfdoding van monniken, is te vinden onder ‘Teksten’.

Tussen nu en dan

Irène Kaigetsu Kyojo Bakker is geautoriseerd zenleraar in de lineage van Joan Halifax Roshi. Twee van de diverse activiteiten die zij ontplooit, zijn stervensbegeleiding en palliatieve zorg (en het geven van trainingen op dit gebied). In haar artikel schrijft zij: ‘Het besef en aanvaarden van de onvermijdelijkheid van de dood is een manier om ons leven te verrijken en bewuster te leven. Het kan helpen om onze angst voor de dood te transformeren en een diepe dankbaarheid, waardering voor dit leven oproepen.’
Lees verder

Mijn citaat

Leraar van het Zen Centrum Eindhoven Wanda Sluyter kalkte als achttienjarige eindexamenkandidaat iets op de wand van de aula van haar school. Het ging toen al verder dan het behalen van een diploma.
Lees verder

Column

Het is vermoedelijk pijn en ondragelijke pijn. Het explodeert in geschreeuw, gescheld en kwetst anderen. Guus van Holland voelt het om zich heen.
Lees verderTerug naar Artikelen