Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 1 maart 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Ten geleide maart 2015

In de eeuwen die verstreken sinds de Boeddha leefde, is de wereld op fundamentele wijze veranderd. Destijds leefden mensen in kleine gemeenschappen en hun actieradius was heel beperkt. Hun leefwijze was in sterke mate traditioneel. Maatschappelijke veranderingen voltrokken zich langzaam. Vergelijk dat met ons geglobaliseerde digitale tijdperk met financiën als sleutelfunctie. Het is niet vreemd dat er sprake is van boeddhisme 2.0.

Boeddhisten worden nu geconfronteerd met de leer van de Boeddha zoals die zich in de loop der tijd in heel andere culturen dan die van India heeft ontwikkeld. Veel westerlingen leven ook met min of meer diepe sporen van een eveneens eeuwenoude christelijke cultuur en van de rationele ik-geest – Descartes: ‘ik denk, dus ik ben’ – in hun bagage.

Vrienden van het boeddhisme kunnen iets terugzien van deze ontwikkelingen in het artikel van de boeddhistische geestelijke verzorger Andreas van der Velde. Hij geeft een persoonlijke, doorleefde kijk op enkele basisbegrippen van de leer van de Boeddha. Hij gaat terug op de Pali-Canon, maar oriënteert zich zeker zo sterk op ervaringen en inzichten van zelfbewuste boeddhisten van onze tijd.

Op een heel ander manier leeft de ecoloog Maarten Olthof met de overlevering van de Boeddha. Hij volgt letterlijk het pad van de grote Leraar. Op zijn pelgrimstochten komt soms een vraag naar voren die hem indringend op zichzelf terugwerpt. Zoals in Lumbini, waar de Boeddha werd geboren: ‘Wat werd er precies geboren toen ik op de wereld kwam?’ Een koan waaraan je je leven kunt wijden, zegt hij.

Hét kenmerk van de boeddhistische leer is toch wel het medeleven met het leed van mensen in hun persoonlijk leven. Een ontroerend verhaal uit een oud commentaar op de Pali-Canon over een moeder en haar gestorven baby is in deze aflevering een voorbeeld van wat de westerse monnik Matthieu Ricard met een ongewoon woord altruïsme noemt, medelijden en medeleven. Dit fundament van het boeddhisme bleef in alle eeuwen onveranderd.


Terug naar Artikelen