Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 7 januari 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Ten geleide januari 2015

De laatste maand van vorig jaar stond in het teken van de plotselinge dood van onze eindredacteur en vriend Jelle Seidel. Het artikel over boeddhisme in China door André van der Braak in deze aflevering van het VvB-magazine was door Jelle voorbereid. Met zijn gebruikelijke nauwkeurigheid had hij het begeleid voor publicatie. Dat hijzelf postuum de hoofdpersoon zou zijn op onze website in januari was ondenkbaar. Met verdriet signaleren wij de werkelijkheid.

Het VvB-magazine zal maandelijks een aflevering van bescheiden omvang blijven publiceren. Het karakter van de publicatie blijft hetzelfde, gebaseerd als het is op de doelstelling van de stichting Vrienden van het Boeddhisme. Jelle Seidel, die ook secretaris van de stichting was, heeft daarover nog onlangs een duidelijke uiteenzetting gegeven in het Boeddhistisch Dagblad.

Uit deze nieuwe aflevering van ons VvB-magazine blijkt, zo constateren wij achteraf, de algemene benadering van het boeddhisme die de VvB voortdurend voor ogen heeft. Er is een korte, maar pregnante bijdrage van de zenmeester Tenkei Roshi, gevolgd door een bijpassend artikel over een begrip dat in het Reine-Landboeddhisme een opvallende rol speelt.

Dan een doorwrochte beschouwing over de beoefening van het boeddhisme in een land zonder democratische staatsvorm, en een column waarin een westerse non uit een jonge Tibetaans-boeddhistische traditie naar voren komt. De oudste traditie, de Theravada, komt aan bod bij de nieuwe informatie over het unieke project uit onze kring, de vertaling van de leerredes van de Boeddha uit het Pali in het Nederlands.

Naast dit VvB-magazine blijft ook Facebook een digitaal kanaal waarlangs de VvB informatie over het boeddhisme blijft uitdragen. Door het wegvallen van Jelle Seidel als secretaris van onze stichting is er een vacature in het bestuur ontstaan. De penningmeester, Jan de Breet, tevens als Pali-vertaler een steunpilaar van de VvB, neemt voorlopig de functie van secretaris waar. Wij hopen echter vurig op een snelle aanvulling van ons toch al beknopte bestuur.


Terug naar Artikelen