Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 1 februari 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Ten geleide februari 2015

Franse boeddhisten hebben, met een verklaring van de Union Bouddhiste de France, de schokkende gewelddadige aanslag door religieuze fanatici in Parijs begin vorige maand meteen scherp veroordeeld en tegelijk hun medeleven met de nabestaanden betuigd. In deze aflevering van ons magazine geven wij een schets van het boeddhisme in Frankrijk en de staatsideologie van de ‘laïciteit’. De houding van de Franse overheid ten opzichte van religie heeft de ontwikkeling van het boeddhisme niet afgeremd, gezien de verbreiding van boeddhistische centra en activiteiten in alle delen van het land.

Een zeer levendige beeld van een boeddhistische gemeenschap biedt Plum Village in de Dordogne, de verzameling van kloosters en meditatiegroepen die is ontstaan door de vestiging van de beroemde Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh. Wij beschrijven zijn levensgang van Vietnam, via de Verenigde Staten, naar Frankrijk.

Na zijn ballingschap van bijna veertig jaar mocht hij in 2005 terugkeren naar Vietnam, maar hij bleef zijn tweede vaderland trouw. Dit verhinderde hem niet zich te blijven inzetten voor de meest door leed getroffen inwoners van zijn geboorteland en voor de bootvluchtelingen. Hij probeert op veel manieren de leer van de Boeddha aan te passen aan deze tijd. Als een ware bodhisattva heeft hij de aandachtsmeditatie, ‘mindfulness’, wereldwijd ingang doen vinden. In ons magazine kunt u ook lezen over zijn logeerpartij in Alkmaar.

Een primeurtje is deze maand onze nieuwe rubriek ’Mijn citaat’. De redactie heeft een boeddhist gevraagd een favoriet of op dit moment heel aansprekend citaat toe te lichten. De eerste keer wordt de bijdrage zelfs opgeluisterd door een illustratie. ‘Mijn citaat‘ zal maandelijks worden afgewisseld met de column van Guus van Holland.


Terug naar Artikelen