Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 1 april 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Ten geleide april 2015

Onafgebroken bestoken onze zintuigen ons met informatie, die in een flits ons brein bereikt en daar betekenis krijgt. Om overbelasting te verhinderen, blokkeert het brein de meeste informatie. Het reduceert de werkelijkheid tot een virtuele wereld, gebaseerd op onze ‘bevroren’ ervaringsmomenten. Boeddhisten noemen dit een illusie, maar we kunnen niet anders, we zijn zo ‘ontworpen’. Niet verbazingwekkend dus, dat lijden ontstaat als die virtuele wereld botst met de werkelijkheid.

De Boeddha beschikte niet over de mogelijkheden van de boeddhistische wetenschapper Andrew Olendzki. Echter, uit Het deel der zes zintuiggebieden, deel 4 van De verzameling van thematisch geordende leerredes (Saṃyutta-Nikāya), blijkt hoe ver de Ontwaakte zijn tijd vooruit was. Hij signaleert niet alleen dat er lijden is en hoe het ontstaat, maar biedt ook een uitweg. Hijzelf, een mens van vlees en bloed, gaf het voorbeeld. Ontwaken is voor eenieder weggelegd, maar er zijn blokkades.

Eén daarvan is hoe we aan kijken tegen het verschijnsel Ontwaken. Andrew Olendzki stelt dat in de eerste toespraken van de Boeddha Ontwaken gaat over het bereiken van de diepste niveaus van inherent welbevinden. Daar is niets metafysisch aan. Een moment zonder hebzucht, haat en zelfbedrog is een ontwaakt moment en kan het begin zijn van vele.

De legendarische Tibetaanse yogi Milarepa kreeg op enig moment in zijn leven het idee dat er iets grondig mis was. Het is onder andere te danken aan zijn eigen doorzettingsvermogen dat hij ontwaakte, meldt Joop Hoek.
Volhardend zijn ze zeker, de enkele Mongoolse boeddhistische monniken op leeftijd die de communistische onderdrukking overleefden. Ongetwijfeld waren zij ooit de wanhoop nabij, maar ook dat hoort bij dit leven.


Terug naar Artikelen