Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 1 april 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Nieuws van de Vrienden van het Boeddhisme

e stichting Vrienden van het Boeddhisme gaat een nieuwe periode in. In de bestuursvergadering van 17 maart 2015 is besloten tot enkele veranderingen, nu en later dit jaar.

Het bestuurslid met de meeste dienstjaren, drs. Jacques den Boer, heeft in de vergadering afscheid genomen. Hij vond het na veertig jaar tijd om plaats te maken voor een nieuw bestuurslid, dat werd gevonden in de persoon van Varamitra, oud-voorzitter van Boeddhistische Unie Nederland, oud-lid van de Western Buddhist Order en oprichter van het Boeddhistisch Centrum Haaglanden.

De gerenommeerde Pali-vertalers prof. dr. Rob Janssen en drs. Jan de Breet zijn resp. voorzitter en penningmeester van de stichting. Rob Janssen, de éminence grise van het boeddhisme in Nederland, zal in het najaar worden opgevolgd door Varamitra. Jan de Breet, die sinds het plotselinge overlijden van drs. Jelle Seidel op 30 november 2014 tevens diens functie van secretaris vervulde, blijft aan, maar secretaris is nu drs. C.M. (Kees) Moerbeek.

De gaande man

Jacques den Boer was in 1973 secretaris van de werkgroep van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (door naamswijziging sinds 1978 de stichting Vrienden van het Boeddhisme) die het eerste bezoek van de Dalai Lama aan Nederland voorbereidde. In 1982 werd hij de redacteur van het tijdschrift van de stichting, Saddharma (De goede leer). In 1995 werd Saddharma op zijn initiatief opgevolgd door het Kwartaalblad Boeddhisme, bedoeld voor een bredere lezerskring dan onze donateurs. Tijdens de beginjaren was hij hoofdredacteur van het blad.

In 2002 begeleidde hij de overgang van het Kwartaalblad Boeddhisme van de stichting naar Uitgeverij Asoka, waar het zich ontwikkelde tot het BoeddhaMagazine. Hij verdiepte zich enkele jaren in de ontwikkeling van het boeddhisme in Nederland. Zie zijn artikel ‘Tulpenboeddhisme’, november 2007, VvB-magazine. Hij was medeoprichter van het Nederlands Boeddhistisch Archief.

Twee jaar geleden toverde hij onze website om tot het VvB-magazine. Ook was hij vele jaren secretaris van onze stichting.

De nieuwe bestuursleden

Varamitra (‘dierbare vriend’) is in brede kring bekend als hoofd van de boeddhistische geestelijke verzorging bij justitiële instellingen en als oud-voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland. Na lange voorbereiding was hij vanaf de jaren negentig lid van de Western Buddhist Order.

In 2004 begon hij het Boeddhistisch Centrum Haaglanden, waar hij als leraar uitgaat van de vraag: wat hebben mensen nodig om vanuit boeddhistisch perspectief in de 21ste eeuw hun dagelijks leven op een zinvolle manier te leven? Het VvB-magazine besteedde in maart jl. aandacht aan deze activiteiten.

Kees Moerbeek studeerde af in de Franse taal- en letterkunde en was enkele jaren leraar, maar koos daarna voor een loopbaan in de communicatie en voorlichting in de gezondheidszorg. Hij werkt al vele jaren bij een groep ziekenhuizen in de regio Den Haag. Als zenboeddhist kreeg hij van Tenkei Coppens Roshi de naam Kaido, dat step by step Way betekent.

Voordat hij medeoprichter van het VvB-magazine werd, bestierde hij met Jelle Seidel negen jaar lang het zen-kwartaalblad De Lotusvijver. De nieuwe secretaris is ook eindredacteur van ons VvB-magazine en beheert de FaceBookpagina.  

Terug naar Artikelen