Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 3 juli 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Diamantsnijder en Bliksemkliever,
tweemaal het sutra in het Nederlands

et beroemde sutra van de Diamantsnijder, beter bekend als het Diamant-sutra, staat sinds kort in de Nederlandse vertaling door Rob Janssen op de website van de Vrienden van het Boeddhisme. Er zijn van dit mahayana-sutra nu twee vertalingen rechtstreeks uit het Sanskriet in het Nederlands voorhanden.

Ria Kloppenborg
De vertaling van Rob Janssen werd door de Vrienden van het Boeddhisme voor het eerst in afleveringen gepubliceerd in de periode 1993-1996 in het tijdschrift Saddharma (‘De goede leer’) en de opvolger ervan, het Kwartaalblad Boeddhisme. In 2005 verscheen in boekvorm een nauwelijks opgemerkte vertaling door prof. dr. Ria Kloppenborg, tot haar overlijden in 2003 hoogleraar Aziatische religies aan de Universiteit Utrecht.

Haar vertaling van het Diamant-sutra werd onder de titel De bliksemkliever min of meer verstopt in de derde, gewijzigde en uitgebreide, druk van een boek van uitgeverij Asoka uit 2005: De grote weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het mahayana-boeddhisme door Jacob Ensink, onder redactie van Erik Hoogcarspel. De naam van de vertaalster wordt slechts in een voetnoot vermeld. De titel is gekozen door de redacteur. In de twee voorgaande drukken was deze vertaling niet aanwezig.

Van Ria Kloppenborg verscheen in de Asoka Klassieke Tekstbibliotheek in 2000 een vertaling uit het Pali van de Theratherigatha. Verzen van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme. (jacdb)  

Terug naar Artikelen